TIETOSUOJASELOSTE 4.6.2020

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Lookinno Oy/Medics24, 2553791-2, Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä (jäljempänä Medics24)

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Juha Tenhunen, Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä.

juha.tenhunen@medics24.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Medics24 käyttäjärekisteri. Tietoja käsitellään seuraavissa palveluissa: terppa.fi, matkaterveyspalvelu.fi, medics24.fi, online.medics24.fi, sirppa.fi, emoot.io, online.medics24.com, m24connect.com 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että henkilö itse, tämän valtuuttama kolmas osapuoli tai palveluntuottaja voi toimittaa henkilölle palveluita käyttäen Medics24:n tai Medics24:n kumppanin sähköistä portaalia. 

Lisäksi käsittelemme tietojasi palveluiden toimituksissa, kehittäessämme tuote- ja palveluvalikoimaa analytiikan avulla sekä erilaisten sopimus-, asiakaspalvelu- ja markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Käsittely on tarpeen Medics24:n sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Medics24:llä on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu varmistaa, että Medics24 asiakkaat saavat laadukasta palvelua. Medics24 kehittää palveluiden valikoimaa asiakastietojen analytiikan avulla ja pyrkii varmistamaan, että asiakkaille on tarjolla heille kulloinkin tarpeellista ja sopivaa palvelua.

Mikäli haluat vastaanottaa sähköistä suoramarkkinointia pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

 

-         henkilöön liittyvät 

-         lähiomainen, huoltaja, huollettava, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä ja iät, asumistiedot, talouden koko

-         perustiedot (nimi, sukupuoli, henkilötunnus ja osoitetiedot) 

-         asiakkaan tunnistetiedot (asiakasnumero, id-numero, asiointipalvelu)

-         laskutustiedot ja maksutiedot

-         Medics24:n tietojärjestelmien käyttöhistoria (käytetyt palvelut ja palvelutapahtumiin liittyvät tiedot) 

-         henkilön käytössä olevien teknisten laitteiden Medics24:n portaaliin henkilön suostumuksella välittämät tiedot

-         henkilön itsensä Medics24:n portaaliin tallentamat tiedot

-         Medics24:n asiakkaan tai kumppanin henkilöstä tämän suostumuksella Medics24:n portaaliin tallentamat tiedot 

 

Tietolähteet:  Henkilö itse ja Medics24:n asiakkaat sekä kumppanit (kuten esimerkiksi vakuutusyhtiöt, Kansaneläkelaitos, järjestöt ja liitot) .

 

6. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

 

Medics24 rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Medics24 pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluvat:

-         Tietotekniikkapalveluiden tuottajat

-         Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluiden tuottajat

-         Kuljetus- ja loogistiikkapalveluiden tuottajat

-         Asiakaspalvelujen tuottajat

-         Mobiili- ja verkkokauppapalveluiden tuottajat

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


8. Evästeet ja seurantatyökalut

 

Evästeet ja mihin niitä käytetään?

 

Medics24:n sivustoilla käytetään työkaluja, jotka hyödyntävät evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteen selaimeen käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla. Evästeitä hyödyntäen Medics24 kehittää verkkosivustoa, parantaa verkkosivujen käyttökokemusta ja kehittää sivuston toimivuutta paremmaksi. Medics24 hyödyntää evästeitä myös markkinointitarkoituksiin kohdentaakseen käyttäjälle kiinnostavaa sisältöä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan Medics24:n mainoksia voi nähdä verkossa eri toimijoiden sivuilla myös muuten. Lisäksi evästeet mahdollistavat esimerkiksi sen, että sivusto muistaa selaimen kieliasetukset sekä käyttäjän lukemat sisällöt, jolloin Medics24 voi tarjota niihin liittyvää sisältöä.

 

Seurantatyökalut ja mihin niitä käytetään?

 

Google Adsin avulla Medics24 seuraa käyttäytymistä verkkosivustolla sekä Googlen verkostossa toteutetun mainonnan tehokkuutta. Työkalulla kerätyn tiedon avulla Medics24 analysoi hakusanamainonnan tehokkuutta ja optimoi mainontaa.

 

Medics24:n sivustoilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin.  Tietoina kerätään tieto käytettävästä selaimesta (käyttöjärjestelmä, selain, näytön resoluutio), verkkoliittymä, selatut sivut ja näihin liittyvä tieto (esimerkiksi sivulla vietetty aika), mistä sivulle on tultu (esim. mainos tai verkkosivu).

 

Kaikki tiedot tallennetaan täysin anonyymisti, joten tietoja ei voida yhdistää henkilöön tai IP-osoitteeseen. Analytiikkaan ei täten kerry mitään tietoa, jolla voidaan yksilöidä eli tunnistaa käyttäjää. Tilanteissa, joissa sivusto tunnistaa käyttäjän, henkilötietoa ei kerätä Google Analyticsiin.  


 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Sähköinen käyttäjärekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Digitaalisten aineistojen ja järjestelmien toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että̈ syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön tai kumppaniverkoston jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Medics24/Tietosuoja

Kalevankatu 4

40100 Jyväskylä

tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@medics24.fi

Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa
Kalevankatu 4

40100 Jyväskylä

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla yhtiö käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.