OmaSydänkeskus-palvelun käyttöehdot

Tervetuloa Medics24 palvelun käyttäjäksi. Medics24  (”Medics24” tai ”me”) tarjoaa osoitteessa  https://omaoulunsydankeskus.fi/  sijaitsevan kommunikaatiopalvelun (”Palvelu”) Oulun Sydänkeskuksen henkilökunnan ja asiakkaiden käyttöön. Kyseessä on verkossa toimiva kommunikaatiopalvelu, joka mahdollistaa video- ja viestipohjaisen yhteyden Oulun Sydänkeskuksen henkilökunnan ja asiakkaiden välillä.

 

Voit käyttää Palvelua sen jälkeen, kun Medics24 ja asiakkaanamme oleva palveluntarjoaja Oulun Sydänkeskus jäljempänä ”Asiakas”) ovat sopineet Palvelun käyttöönotosta. Lisäksi vaaditaan, että Asiakas on hyväksynyt sinut Palvelun käyttäjäksi.

 

Pidämme Palvelussa ajantasaisen version näistä käyttöehdoista ja  tietosuojakäytännöstä. Kirjautumalla Palveluun hyväksyt nämä käyttöehdot sekä annat vapaaehtoisen ja tietoisen hyväksynnän käyttöehdoissa ja tietosuojakäytännössä kuvattuun henkilötietojesi käsittelyyn.

Käyttöehtojen soveltaminen

Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään tai kirjautuessaan sisään Palveluun. Nämä käyttöehdot ("Ehdot") ovat sopimus Palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) sekä Medics24 välillä.

Perusehdot

Asiakkaan tai tämän työntekijöiden ei tarvitse näiden käyttöehtojen hyväksymisen lisäksi erikseen pyytää Käyttäjältä lupaa luottamukselliseksi tai arkaluontoisiksi tulkittavia tietoja sisältävien viestien lähettämiseen Palvelussa, vaan näiden käyttöehtojen hyväksyminen tulkitaan Käyttäjän myöntämäksi suostumukseksi myös Asiakkaan suuntaan.

 

Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikesta, mitä hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja käyttäjätilinsä kautta Palvelussa tapahtuu . Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnustaan kenellekään ulkopuoliselle. Käyttäjä ei saa muokata, muuttaa tai hakkeroida Palvelua. Käyttäjä ei saa luoda tai muokkaamalla muuttaa toista sivustoa niin, että se virheellisesti yhdistetään Palveluun. Käyttäjä ei saa Palvelua käyttäessään levittää tai tallettaa viruksia, haittaohjelmia tai muuta vahingollista ohjelmistoa tai laitonta, uhkaavaa tai kolmannen osapuolen oikeuksia rikkovaa materiaalia. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua kehittääkseen Palvelun kanssa kilpailevan tuotteen tai palvelun. Käyttäjä ei saa yrittää itse hankkia tai yrittää auttaa ulkopuolista hankkimaan sellaisia käyttöoikeuksia Palveluun, joita ei näissä ehdoissa myönnetä. Käyttäjä ei saa kopioida, levittää, muuttaa tai uudelleen käyttää mitään osaa Palvelusta ilman Medics24:ltä saatua kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua mihinkään lainvastaiseen tarkoitukseen.

 

Ehtojen vastainen toiminta tai muu häiritsevä käyttäytyminen Palvelussa tai Palvelua kohtaan johtaa Käyttäjän käyttäjätilin sulkemiseen ja voi johtaa oikeustoimiin.

 

Palvelu on kommunikaatiopalvelu, eikä sitä ei pidä käyttää asiakirjojen säilyttämiseen. Asiakas vastaa toimintansa lainmukaisuudesta ja lain perusteella mahdollisesti tehtävien rekisterimerkintöjen tekemisestä tietojärjestelmiinsä.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaan henkilökuntaa sitoo Suomen lain nojalla salassapitovelvollisuus koskien Käyttäjän luottamuksellisia tietoja. Mikäli Käyttäjä epäilee, että hänen luottamuksellisia tietoja on käytetty väärin, tulee Käyttäjän olla suoraan yhteydessä Asiakkaaseen ja/tai viranomaiseen.

Rekisteröityminen

Käyttäjän tulee rekisteröityä ja kirjautua Palveluun käyttäen omaa nimeään, henkilötietojaan sekä muita tunnistetietojaan. Palveluun kirjautumiseen käytettävät tunnukset ovat tarkoitettu henkilökohtaisiksi. Käyttäjän tulee säilyttää tunnuksia huolellisesti. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnuksia ulkopuoliselle. Käyttäjällä itsellä on yksinomainen vastuu käyttäjätilinsä oikeasta käytöstä. Käyttäjän on ilmoitettava käyttäjätunnuksiaan hallinnoivalle organisaatiolle viiveettä, mikäli Käyttäjän tähän Palveluun tarkoitetut käyttäjätunnukset katoavat.

Yksityisyys ja tietoturva

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Medics24 tarjoaman palvelun tuottaminen ja toiminnan ylläpitäminen (katso Ehtojen kohta  Tietosuojakäytäntö ).

 

Käyttäjätietojen käsittely vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtävien hoito edellyttää kyseisiä tietoja Asiakkaan antaman tiedon perusteella.

Tietosuojakäytäntö

Palvelulla on tietosuojakäytäntö, jossa kerrotaan miten henkilötietoja käsitellään ( Tietosuojakäytäntö ). Nämä Ehdot hyväksymällä Käyttäjä myös hyväksyy tietosuojakäytännön mukaisen henkilötietojensa käsittelyn.

Vastuunrajoitus

Palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Palvelu tarjotaan sinulle ”sellaisena kuin se on” -periaatteella.

 

Medics24 ei takaa Palvelussa olevan tai Palvelun kautta saatavan tiedon luotettavuutta, tarkkuutta, sopivuutta, täsmällisyyttä tai virheettömyyttä. Emme myöskään takaa Palvelun keskeytyksetöntä ja virheetöntä toimintaa. Medics24 ei vastaa Palvelussa olevan sisällön viivästymisestä tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

 

Käyttäjän tulee huomioida ne rajoitukset, jotka syntyvät kommunikaation tapahtumisesta etänä. Käyttäjä myös ymmärtää, että Asiakkaan henkilökunta antaa suosituksensa ja kaiken kommunikaationsa riippumattomana Medics24:stä ja näin ollen Medics24 ei voi kontrolloida, moderoida tai muuten vaikuttaa Asiakkaan henkilökunnan kommunikaation sisältöön.

Käyttöehtojen muutos

Medics24 voi yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Palvelussa pidetään aina ajantasainen versio näistä Ehdoista. Muuttuneet Ehdot näytetään sinulle kirjautuessasi Palveluun. Jatkamalla Palvelun käyttöä hyväksyt muuttuneet Ehdot.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Ehtoja koskevat tai niistä johtuvat vaatimukset, kanteet tai riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Voimassaolo ja irtisanominen

Pidätämme oikeuden muuttaa Palvelua tai lopettaa Palvelun tarjoamisen milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja ilman erillistä ilmoitusta, sekä oikeuden lopettaa tai keskeyttää käyttöoikeutesi Palveluun. Käyttöoikeuden päättymisenkin jälkeen pysyvät voimassa näiden Ehtojen sellaiset kohdat, jotka eivät erityisesti koske ainoastaan Palvelun käyttöoikeuden voimassaoloaikaa.

Yhteystiedot

Palvelun tarjoaa Medics24 (Y-tunnus 2553971-2). Mikäli sinulla on näitä Ehtoja tai Palvelua koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@medics24.fi tai postitse Medics24, Vasarakatu 27, 40230 Jyväskylä, Finland. Arkaluonteisia tietoja ei kuitenkaan tule lähettää sähköpostitse.